Fő tevékenységeink

  • A szociális alapellátásban a támogató szolgálat megszervezése a súlyos (értelmi, hallás, látás, mozgás, halmozottan sérült és autista) fogyatékos személyek számára.
  • Személyi segítő és szállító szolgálat, információközvetítés, tanácsadás a súlyos fogyatékos személyeknek, az alapvető szükségleteik kielégítésének javításához.
  • Az egészségügyi, szociális, kulturális, rekreációs, szabadidős, rehabilitációs programokhoz hozzájutás segítése.
  • Mentálhigiénés és lelki tanácsadás, közösségépítő programok szervezése.
  • A fogyatékkal élő, a hátrányos helyzetű, a kisebbséghez tartozó emberek társadalmi beilleszkedésének, integrációjának, közéletiségének, demokratikus jogai gyakorlásának elősegítése.
  • A speciális szükségletűek életminőségét pozitív irányba befolyásoló tárgyi feltételekhez hozzájutás segítése.
  • A hátrányos helyzetű, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tarozó emberek - törvénybe foglalt jogainak, esélyegyenlőségének megvalósításához hozzájárulás.
  • Speciális házi segítségnyújtás súlyos fogyatékkal élőknek saját lakásukon, lakókörnyezetükben a beteg és idős embereknek, önálló életvitelük, meglévő képességeik fenntartásának, fokozásának segítése, egészségi állapotuknak megfelelően. Alapvető gondozási, ápolási, higiénés feladatok ellátása. Fizikai, mentális, szociális szükségleteik kielégítésének segítése, rehabilitációjuk, kapcsolati, csoportszerveződési készségük, szabadidős tevékenységük gyakorlásának elősegítése.
  • Felnőttoktatás AL 1592, nyilvántartási száma: 00487-2009.