Minőségpolitika


Az Alapítvány minőségpolitikájának legfontosabb törekvése: elkötelezettséget vállal a felnőttképzést igénybe vevő, az Európai Uniós elvárásoknak is megfelelő minőségi képzés megvalósításáért.


A minőség érdekében az alábbi célokat tűzte ki:


  • megbízható kiszolgálással és tájékoztatással fogadjuk az érdeklődőket
  • kellemes, egészséges és biztonságos környezetben valósítjuk meg a felnőttképzési tevékenységeinket
  • jól képzett, a felnőttoktatásban jártassággal rendelkező oktatók segítik a képzés, felkészülés hatékonyságát,
  • korszerű ismeretek átadására törekszünk,
  • a képzési szolgáltatásainkkal kapcsolatosan felmerülő problémákat, panaszokat kezeljük, lehetőség szerint megelőzzük,
  • a képzési tevékenységeket az érvényes jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően, ellenőrzött és felügyelt körülmények között végezzük.

Alapítványunk munkatársai a minőségi követelményeknek való megfelelést úgy értelmezik, hogy a dokumentációk, a jogszabályi előírások ismerete és betartása mellett elsősorban a megrendelők igényeinek megfelelő szolgáltatást, képzést biztosítanak. A szervezet kuratóriuma elkötelezetten képviseli, felelősséget vállal a minőségügyi követelményeknek való megfelelésért, a teljesítéshez biztosítja a szükséges feltételeket.